Chrome Microtex Schmetz Needle 5 ct, Size 60/8

 

Chrome Microtex Schmetz Needle 5 ct, Size 60/8

Chrome Microtex Schmetz Needle 5 ct, Size 60/8
   
UPC:844050094301
Manufacturer #:9430

To order call: (619) 447-3244

 Chrome Microtex Schmetz Needle 5 ct, Size 60/8